Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Buller och störande ljud

Buller definieras som oönskat ljud och är vanligt förekommande i dagens samhälle. Buller kan härstamma från bland annat grannar, trafik, industrier, fläktar, krogar, konserter, biografer eller byggarbetsplatser. En viss mängd buller måste vi kunna acceptera och leva med, men om bullret upplevs vara ett problem kan det vara befogat att vidta åtgärder.

Det är den verksamhet eller person som ger upphov till bullret som är ansvarig för att det inte resulterar i några problem. Det är därför viktigt att du som blir störd först kontaktar den bulleransvarige som på så vis får en chans att vidta åtgärder. Om du efter kontakt fortfarande upplever att bullerproblemet kvarstår kan du göra en anmälan av störning till Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning.

Vid anmälan av störning görs först en bedömning av bullret och vid misstanke om att bullernivån överskrider gällande riktvärden kan vi ställa krav på att en bullerberäkning eller en bullermätning genomförs. Det är den som orsakar bullret som ska visa att riktvärdena för buller ej överskrids, Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning utför inte själva några bullermätningar eller bullerberäkningar.

Mer information

Buller - Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2019-04-12
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.