Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Radon 

Radon är en gas som är osynlig och luktfri. Det enda sättet att kontrollera radon i en bostad är att mäta. Radon finns naturligt i marken och i vissa byggnadsmaterial. Gasen kan bland annat komma in genom otätheter i grunden eller genom dricksvatten med hög radonhalt. Radon kommer ner i lungorna genom inandningsluften och kan orsaka lungcancer. Risken för lungcancer är betydlig högre hos rökare.

Radonmätning

Det är enkelt att mäta radon. Mätningen ska ske under eldningssäsong som normalt är mellan 1 oktober till 30 april och bör pågå i minst två-tre månader.

Det finns tre SWEDAC-ackrediterande mätföretag att beställa radonmätning från. Spårfilmsdosor och svarskuvert skickas hem till beställaren.

Radonova: Mer information och beställning på Radonova:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MRM mark radon miljö: Mer information och beställning på MRM:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonanalys GJAB: Mer information och beställning på Radonanalys GJAB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktvärde

Riktvärdet för radongas i bostäder är 200 Bq/m³ i inomhusluft.

Äldre mätprotokoll - Radongas eller radondöttrar?

1994 ändrades mätmetoden för radon i inomhusluften. Radonhalten i äldre protokoll är uttryckt i radondotterhalt (RnD) medan det sedan 1994 är uttryckt som radongas (Rn). Enheten är i båda fallen Bq/m³.

För att kunna jämföra mätningar utförda före 1994 med nyare mätningar kan man multiplicera radondotterhalten med två (radondotterhalten x 2 = halten radongas.)

Länkar

Radonguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strålsäkerhetsmyndigheten - radonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-12-06
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.