Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Miljörapporter och årsrapporter

Alla som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna en miljörapport senast den 31 mars varje år.

Syftet med miljörapporten är att redovisa hur verksamheten tillgodosett villkoren och miljöbalkens krav.

Miljörapporten ska innehålla en grunddel, en textdel samt för vissa anläggningar en emissionsdeklaration. Miljörapporten ska innehålla de uppgifter som framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9. Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter SMP.

Vissa anmälningspliktiga verksamheter och U-verksamheter ska lämna årsrapport till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning årligen senast 31 mars.

Mer information

Blanketter

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-04-06
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.