Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Hygienlokaler, solarier och bassängbad

Hygienlokaler

Planerar du att starta en verksamhet med fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument. Då måste du i förväg anmäla verksamheten till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Efter den 4 januari 2022 får endast tatueringsfärger märkta ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” användas. Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokaler och utrustning ska vara lämpliga för den verksamhet man har. Verksamhetens rutiner ska sammanställas i ett skriftligt egenkontrollprogram. Exempel på områden att ta upp i egenkontrollen är städning, hygien och avfall. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsynsansvar på hygienlokaler, även de som inte är anmälningspliktiga.

Bassängbad

Om du planerar att starta en bassängverksamhet måste du i förväg anmäla detta till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Sådana bad är t.ex. bassäng, bubbelpool, plaskdamm, vattenrutschbana, floating och badtunna. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har funderingar eller för att diskutera din planerade verksamhet.

Verksamheten ska genom egenkontroll säkerställa att badvattenkvaliteten är god. Rutiner ska finnas för skötsel av anläggningen, samt rutiner vid driftstörningar och provtagningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har även tillsynsansvar på bassängbad. Vid inspektion kontrolleras bland annat provtagningsresultaten samt  hygien- och städrutiner.

Hur går anmälan till?

Fyll i och skicka in en anmälningsblankett i god tid innan verksamheten startar. En ritning över lokalen samt hygien-, städ- och avfallsrutiner ska bifogas anmälan. Tänk på att även bygglov kan behövas för lokalen.

Solarier

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.