Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Individ- och familjeomsorgs­nämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen eller annan lag eller författning om socialnämnds uppgifter gällande uppsökande och förebyggande insatser samt rådgivning, stöd, skydd och vård för:

  • barn och unga som riskerar en ogynnsam utveckling och deras föräldrar,
  • personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende,
  • våldsutsatta och våldsutövare, samt
  • personer som utsätts för brott och deras anhöriga.

Nämnden ansvarar också för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), familjerättsliga frågor som vårdnad, boende och umgänge, föräldraskap och adoptioner, familjerådgivning, mottagande, boende och integration av ensamkommande barn samt har kommunens ansvar för dödsboanmälan och gravsättning,

Inom nämndens ansvarsområde finns också tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen samt yttranden till Spelinspektionen enligt spellagen, kommunens strategiska folkhälso- och brottsförebyggande arbete, kommunens strategiska preventionsarbete gällande våld, alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar.

Individ- och familjeomsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11
ersättare.

Kontaktinformation

E-post: individ.familjeomsorg@sandviken.se