Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Avgifter och taxor inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Du som har en verksamhet som kräver att kommunen gör tillsyn, ska betala en avgift för det. De flesta som betalar tillsynsavgift betalar en fast avgift varje år. En del mindre verksamheter inom miljöbalken och samtliga livsmedelsanläggningar betalar istället en timavgift för den tid vi ägnar åt dem.

Både privatpersoner och företag ska i vissa fall betala en avgift när vi handlägger anmälningar, ansökningar eller befogade klagomål.

De taxor som gäller för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verksamhet bestäms av kommunfullmäktige i respektive kommun. Taxorna är uppdelade efter aktuell lagstiftning. Timavgiften i miljöbalkstaxorna är 1200 kr och i livsmedelstaxorna 1270 kr för planerad kontroll.

Vill ni läsa taxorna i sin helhet, kontakta medborgarservice på tel 026-240000.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.