Överförmyndarnämnden västra Gästrikland

Sandvikens kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Hofors och Ockelbo kommun.

Nämnden ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi, och som av den anledningen har en god man, förvaltare eller förmyndare utsedd att hjälpa honom eller henne.
Läs mer om Överförmyndarverksamheten

Reglementen för de olika nämnderna

 

Ledamöter i Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland
Mandatperiod
Sekreterare:
Namn Parti Ort Uppdrag
Gunilla Gillström   S   Sandviken   Ordförande  
Tord Horn   S   Lingbo   1:e vice ordförande  
Gunnel Jägare   L   Sandviken   Ledamot  
Allan Lundström   M      Ledamot  
Tiina Kauppi   S   Hofors   Ledamot  

Gun Sundman   S      Ersättare  
Sören Bergqvist   S      Ersättare  
Tommy Stigenberg   C      Ersättare  


Mer om Överförmyndarverksamheten

Läs mer om Överförmyndarverksamheten