Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Störningar och klagomål

Nedskräpning, djur, ljud, lukt, vedeldning eller annat kan orsaka störningar som behöver hanteras. För att störningen ska bli ett ärende hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ska den vara bestående, förekomma ofta eller betydande. Olägenhet för människors hälsa kallas det i miljöbalken.

Störningar och klagomål

Om klagomålet gäller en granne eller fastighetsägare är det bra om du börjar med att framföra dina synpunkter direkt till den som är ansvarig och försöker lösa problemet den vägen innan du kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om du vill kontakta oss med ett klagomål, använd gärna vår e-tjänst eller blanketten för anmälan om störning. Fyll i de efterfrågade uppgifterna så noggrant som möjligt så underlättar du vårt arbete. Ärendet kan handläggas fortare om alla uppgifter som behövs finns med.

Du har rätt att vara anonym, men anonyma anmälningar kan vara svårare att utreda.

Djurstörningar

Häckande fåglar kan vara mycket störande under en period på våren. Både fastighetsägare och boende kan hjälpa till att minska problemen. Även andra vilda djur kan upplevas störande om de befinner sig nära bostadsområden. Mer information om störande fåglar och störande vilda djur

Nedskräpning

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken och kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. För att någon ska dömas till ansvar krävs att brottet inte är ringa. Vill du anmäla brottslig nedskräpning kontakta i första hand polisen 114 14, i andra hand Miljö- och hållbarhetsenheten på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 026-24 00 00.

Det är den som skräpat ned som är ansvarig för uppstädning. Är det känt vem som skäpat ned kan samhällsbyggnadsnämnden förelägga nedskräparen att städa.

Ovårdade tomter

För tomtmark har ägaren ansvar enligt plan- och bygglagen. Tomter ska hållas i vårdat skick. Kontakta Plan- och byggenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen vid problem med ovårdad tomt, 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2020-06-16
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.