Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Försäljning av tobak och liknande produkter

Från den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att få sälja tobak. På den här sidan finns mer information om tillståndsansökan. Du kan även läsa om tillsyn av tobak och hur du ska göra om du säljer liknande produkter som inte innehåller tobak.

Tillståndskrav för tobakshandeln

Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) började gälla den 1 juli 2019 och ersätter både den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. En viktig förändring är tillståndskravet för tobaksförsäljning. För näringsidkare i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun gäller att tillstånd söks hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Från den 1 juli blir det olagligt att sälja tobak utan tillstånd men undantag finns för den som redan säljer tobak och har anmält detta innan den 1 juli 2019. För dessa gäller att de måste ansöka om tillstånd senast 1 november 2019 och de får fortsätta med försäljning tills dess att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning avgjort ansökan.

Vid ansökan granskas bl.a. ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel). Om din ansökan godkänns får du ett tillstånd, i annat fall måste du upphöra med din tobaksförsäljning.

Enligt den nya lagen krävs tillstånd även för partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln.

Det är ännu inte fastställt vilken avgift som kommer att gälla för en ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning. Klart är att avgiften kommer bli högre än för anmälan eftersom handläggningen kommer att bli betydligt mer omfattande.

Läs mer om tillstånd för att sälja tobak till konsumenter.länk till annan webbplats

Läs mer om tillstånd för att sälja tobak till detaljhandellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäljning av e-cigaretter och andra rökningsprodukter

För försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och/eller påfyllningsbehållare som inte innehåller tobak krävs en anmälan. Anmälan ska ske senast när försäljningen påbörjas. Vid anmälan om försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare tas det ut en engångsavgift motsvarande en timmes handläggningstid. Innehåller produkterna inte nikotin behövs ingen anmälan. Örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.

 

Egenkontrollprogram

Den som säljer tobak eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska enligt lag se till att försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat för verksamheten. En kopia på detta egenkontrollprogram ska skickas in tillsammans med anmälan. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om försäljningsställets rutiner för försäljning av tobak. Använd gärna vår mall när du tar fram egenkontrollprogrammet. Mallen finns under fliken "Hämta blanketter" i e-tjänsten för tillståndsansökan.

Tillsyn och avgifter

Tobaksförsäljare och försäljare av e-cigaretter och påfyllningsbehållare betalar en årlig avgift för tillsyn som kan variera i storlek beroende på vilka produkter som säljs. Genom den årliga tillsynsavgiften betalar du för tillståndsenhetens tillsyn och administration av din försäljning.

Aktuella avgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syftet med tillståndskrav

Syftet med tillståndskrav eller anmälan för e-cigaretter är att förbättra efterlevnaden av tobakslagens förbud mot försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år. Förbudet finns för att man vet att de flesta som använder tobak har börjat med bruket redan före myndig ålder.

När tillståndskravet för tobaksförsäljning infördes den 1 juli 2019 är regeringens förhoppning att den illegala handeln med tobaksvaror ska minska. Illegal handel leder till osund konkurrens mellan hederliga och ohederliga handlare. Illegal handel med tobak kan göra tobaksvaror mer prismässigt lättöverkomliga, inte minst för barn och ungdomar.

Med tillståndskravet ges möjlighet att på förhand pröva näringsidkarens lämplighet och vandel. Eftersom en vandelsprövning ger möjlighet att sålla bort sådana personer som tidigare har gjort sig skyldiga till exempelvis brottslig verksamhet, kan det momentet i en tillståndsprövning antas begränsa de illegala eller annars oseriösa inslagen inom detaljhandeln. Till skillnad från systemet med anmälningsplikt innebär en tillståndsprövning också att tillståndet kan återkallas.

Anmäla ändringar

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Exempel på viktiga förändringar kan vara byte av adress eller ansvariga personer inom bolaget. Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din nya försäljning och samtidigt avanmäla din gamla försäljning.

Rökfria miljöer

Sedan tidigare har det varit förbud mot rökning i en del lokaler och i vissa områden utomhus, exempelvis på skolgårdar. Den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller krav på fler rökfria utomhusområden och börjar gälla den 1 juli 2019. Mer information om rökfria miljöer.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2019-07-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.