Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

För försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och/eller påfyllningsbehållare krävs en anmälan. Anmälan ska ske senast när försäljningen påbörjas. Vid anmälan om försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare tas det inte ut någon avgift.

För att din anmälan ska gå så smidigt som möjligt behöver du ha följande till hands när du skickar in din anmälan:

  • Fastighetsbeteckning
  • Organisationsnummer
  • Egenkontrollprogram
  • E-legitimation

Egenkontrollprogram

Den som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller andra nikotinprodukter ska enligt lag se till att försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat för verksamheten. Vi rekommenderar att ni har ett gemensamt egenkontrollprogram för de olika produktkategorierna ovan om ni säljer flera av dessa. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om försäljningsställets rutiner för försäljning. Rutinerna ska säkerställa att verksamheten följer lagar och andra krav som finns för försäljning.

Tillsyn och avgifter

Försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare betalar en årlig avgift för tillsyn som kan variera i storlek beroende på vilka produkter som säljs. Genom den årliga tillsynsavgiften betalar du för tillståndsenhetens tillsyn och administration av din försäljning.

Aktuella avgifter Öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.