Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Tobaksvaror

Det krävs tillstånd för att sälja tobaksvaror, det krävs även tillstånd för partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln.

Syftet med tillståndskravet är att minska den illegala handeln med tobaksvaror samt att förbättra efterlevnaden av tobakslagens förbud mot försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år. Genom tillståndskravet prövas näringsidkarens lämplighet innan beslut tas. Vid misskötsel kan tillståndet återkallas.

För att din ansökan ska gå så smidigt som möjligt behöver du ha följande till hands när du skickar in din ansökan:

 • Fastighetsbeteckning
 • Organisationsnummer
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Registerutdrag från Skatteverket
 • Förteckning över ägarförhållanden
 • Finansieringsplan
 • Kopia på hyresavtal
 • Egenkontrollprogram
 • E-legitimation

Egenkontrollprogram

Den som säljer tobak ska enligt lag se till att försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat för verksamheten. Vi rekommenderar att ni har ett gemensamt egenkontrollprogram för de olika produktkategorierna ovan om ni säljer flera av dessa. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om försäljningsställets rutiner för försäljning. Rutinerna ska säkerställa att verksamheten följer lagar och andra krav som finns för försäljning.

Tillsyn och avgifter

Försäljning av tobaksvaror betalar en årlig avgift för tillsyn som kan variera i storlek beroende på vilka produkter som säljs. Genom den årliga tillsynsavgiften betalar du för tillståndsenhetens tillsyn och administration av din försäljning.

Aktuella avgifter Öppnas i nytt fönster.

Anmäla ändringar

Om du gör en förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen.

Exempel på förändringar:

 • Ändrade kontaktuppgifter
 • Ändrade ägar- och bolagsförhållanden
 • Ändrat egenkontrollprogram
 • Avbrott av tobaksförsäljning
 • Avslut av tobaksförsäljning

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.