Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lagen om tobaksfria nikotinprodukter (SFS2022:1257). Den innebär att försäljning av tobaksfria nikotinprodukter måste vara anmäld till kommunen. Exempel på tobaksfria nikotinprodukter är så kallat vitt nikotinsnus. Anmälan ska ske senast när försäljningen påbörjas.

För att din anmälan ska gå så smidigt som möjligt behöver du ha följande till hands när du skickar in din anmälan:

  • Fastighetsbeteckning
  • Organisationsnummer
  • Egenkontrollprogram
  • E-legitimation

Egenkontrollprogram

Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag se till att försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat för verksamheten. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om försäljningsställets rutiner för försäljning. Rutinerna ska säkerställa att verksamheten följer lagar och andra krav som finns för försäljning.

Tillsyn och avgifter

Vid anmälan om tobaksfria nikotinprodukter tas det inte ut någon avgift. Du kommer däremot att få en årlig avgift för tillsyn av försäljningen. Avgiften blir olika hög beroende på vilka andra produkter du säljer inom tobaksområdet.

Aktuella avgifter Öppnas i nytt fönster.

Mer information

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.