Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Försäljning av tobak och liknande produkter

På den här sidan finns mer information om tillståndsansökan. Du kan även läsa om tillsyn av tobak och hur du ska göra om du säljer liknande produkter som inte innehåller tobak.

Tillståndskrav för tobakshandeln

Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) började gälla den 1 juli 2019 och ersätter både den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. En viktig förändring är tillståndskravet för tobaksförsäljning. För näringsidkare i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun gäller att tillstånd söks hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Vid ansökan granskas bl.a. ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel). Om din ansökan godkänns får du ett tillstånd, i annat fall måste du upphöra med din tobaksförsäljning.

Det krävs även tillstånd för partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln.

Läs mer om tillstånd för att sälja tobak till konsumenter. Länk till annan webbplats.

Läs mer om tillstånd för att sälja tobak till detaljhandel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Försäljning av e-cigaretter och andra rökningsprodukter

För försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och/eller påfyllningsbehållare som inte innehåller tobak krävs en anmälan. Anmälan ska ske senast när försäljningen påbörjas. Vid anmälan om försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare tas det ut en engångsavgift motsvarande en timmes handläggningstid. Innehåller produkterna inte nikotin behövs ingen anmälan. Örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.

 

Egenkontrollprogram

Den som säljer tobak eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska enligt lag se till att försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat för verksamheten. En kopia på detta egenkontrollprogram ska skickas in tillsammans med anmälan. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om försäljningsställets rutiner för försäljning av tobak. Använd gärna vår mall när du tar fram egenkontrollprogrammet. Mallen finns under fliken "Hämta blanketter" i e-tjänsten för tillståndsansökan.

Tillsyn och avgifter

Tobaksförsäljare och försäljare av e-cigaretter och påfyllningsbehållare betalar en årlig avgift för tillsyn som kan variera i storlek beroende på vilka produkter som säljs. Genom den årliga tillsynsavgiften betalar du för tillståndsenhetens tillsyn och administration av din försäljning.

Aktuella avgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med tillståndskrav

Syftet med tillståndskrav eller anmälan för e-cigaretter är att förbättra efterlevnaden av tobakslagens förbud mot försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år. Förbudet finns för att man vet att de flesta som använder tobak har börjat med bruket redan före myndig ålder.

Syftet med tillståndskravet för tobaksförsäljning är också att den illegala handeln med tobaksvaror ska minska. Med tillståndskravet ges möjlighet att på förhand pröva näringsidkarens lämplighet. En prövning ger möjlighet att sålla bort sådana personer som tidigare har gjort sig skyldiga till exempelvis brottslig verksamhet. Det momentet i en tillståndsprövning antas begränsa de illegala eller annars oseriösa inslagen inom detaljhandeln. Till skillnad från systemet med anmälningsplikt innebär en tillståndsprövning också att tillståndet kan återkallas.

Anmäla ändringar

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Exempel på viktiga förändringar kan vara byte av adress eller ansvariga personer inom bolaget. Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du ansöka om tillstånd för din nya försäljning av tobak och samtidigt avanmäla din gamla försäljning.

Rökfria miljöer

Det finns många miljöer, både inomhus och utomhus som ska vara rökfria. Här kan du läsa mer om rökfria miljöer.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.